Page 1 - Ontwikkelplan 2020-2022, juli
P. 1

Doel.

       In de vorm van dagbesteding en leerwerkplekken een omgeving bieden waar mensen
       terecht kunnen en zich ontwikkelen.


       Goed om te duiden is dat de verenigingen verantwoordelijk zijn voor hun kerntaak en
       alles wat daarbij hoort. De Stichting is bezig en verantwoordelijk voor het maatschappe-

       lijk en algemeen nut. Dat doen we door dagbesteding en leerwerkplekken te bieden
       voor werklozen, mensen met een beperking, ouderen, wajongers, statushouders, werk-
       lozen en mensen in de bijstand.


       Hoofdactiviteit.
       1. Leerwerkplekken en dagbesteding faciliteren

       Op het Ontmoetingspark De Greune is een prachtig initiatief van de grond gekomen.
       Verschillende partijen werken samen om een plek te creëren waar nieuwe verbindingen

       ontstaan. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen, plezier heb-
       ben en presteren. Waar gesport wordt, maar ook een praatje gemaakt wordt, voor el-
       kaar wordt gezorgd en spelletjes worden gedaan.


       Op het Ontmoetingspark De Greune is door allerlei nieuwe voorzieningen een fijne plek
       ontstaan waar ouderen, samen met de mensen van Aveleijn, 4 dagen in de week terecht

       kunnen voor dagbesteding. Dat bevalt zo goed dat het stichtingsbestuur met de ge-
       meente heeft afgesproken dat uit te bouwen. “Als stichting zijn we trots op wat we
       hier samen bereiken. Het is toch mooi dat we in deze tijd een structurele en zorg kos-

       tenbesparende oplossing kunnen bieden”, aldus bestuurder Leon Klaczynski.
       Ook de gemeente is blij met het initiatief. “Om verschillende redenen”, stelt wethou-
       der Samenleving Antoon Peppelman. “Het heeft uiteraard waarde voor de deelnemers

       zelf, maar ook voor de dynamiek in Haaksbergen. Dat het uiteindelijk financieel voorde-
       lig uitpakt is mooi meegenomen. Samen met deelnemers wordt gekeken naar passende
       en zinvolle activiteiten, zoals klusjes op het gebied van groen, onderhoud, wassen en

       strijken, schoonmaak, lichte horeca en lekker sportief bezig zijn.






       Wat doen we.
   1   2   3