Selecteer een pagina
ONtmoeten ontwikkelen plezier

Ontmoetingspark de Greune

Doel.

In de vorm van dagbesteding en leerwerkplekken bieden we een omgeving waar mensen terecht kunnen.

Hoe mooi is het als we gezamenlijk een ontmoetingspark ontwikkelen waar jong en oud elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen, plezier hebben en presteren. Een plek waar nieuwe verbindingen ontstaan. Concreet betekent dit: sporten, onder de mensen zijn, de hond uit laten, een praatje maken, zorgen voor elkaar, fit worden en spelletjes doen.

Het ontmoetingspark ligt op sportpark de Greune, waar nu de verenigingen TVV, Stormvogels en SV Bon Boys gevestigd zijn.

Ontwikkelingen.

Als Stichting zijn we met de Gemeente Haaksbergen overeengekomen dat we dagbesteding aanbieden. Daarmee starten we in februari en bieden we mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, te zijn. Concrete activiteiten zijn werkzaamheden in het; groen, sport, creatief, onderhoud, toezicht en horeca. Met de deelnemers komen we 1 op 1 tot een invulling die bij hem of haar past.

Van het Rabobank Stimuleringsfonds ontvangen we € 7.500,- voor de inrichting van het belevingspad. Zijn we erg blij mee en bedankt!

We hebben inmiddels een aantal mensen gesproken die geinteresseerd zijn, zich willen ontwikkelen en een bijdrage aan het park willen leveren,

De gesprekken en samenwerking met de gemeente Haaksbergen verloopt goed en constructief. Samen zoeken we naar de mogelijkheid om dagbesteding in te vullen op het park,

Subsidieaanvragen voor realisatie van de beleefspeeltuin zijn en worden ingediend,

Smallsteps heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren aan de realisatie van de beleefspeeltuin

 

 

Erkend leerbedrijf

We vinden het waardevol dat mensen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving en op een manier die bij diegene en ons past. De manier waarop we dat doen wordt erkend door het SBB en daar zijn we blij mee!

We bieden de mogelijkheid om je te ontwikkelen in de horeca, groenvoorziening, sport en bewegen, veiligheid en toezicht, onderhoud en schoonmaak.

Ik wil meer weten over leerwerkplekken.

10 + 14 =

Hoe willen we dat bereiken?

Het plan

Samen werken 

 

TVV wordt vertegenwoordigd door Gé Blokvoort, Stormvogels door Ronny Vliesz en SV Bon Boys door Gert Jan Klanderman (voorzitter). Het basisonderwijs in Haaksbergen zal worden vertegenwoordigd door Miriam van der Heide (secretaris), de jongste kinderen door Jildou Dijkstra en Saskia Fiselier-Hesselink van Smallsteps, Ton Harmsen van de Noaberpoort en Leon Klaczynski (penningmeester).

De hierboven genoemde organisaties werken samen vanuit de Stichting Ontmoetingspark de Greune (RSIN 8590.17.047).

 Richard Migchielsen is initiator van het ontmoetingspark en vervult de rol van kartrekker. Miriam, Leon en Gert Jan vormen samen ons bestuur.

Uitvoerend coördinator/contactpersoon is: Richard Migchielsen, te bereiken via info@ontmoetingsparkdegreune.nl  
De coördinator en zorgprofessional die werkzaam zijn voor de Stg. Ontmoetingspark de Greune werken als ZZP-er voor de stichting.

voorzieningen

 

Gemeenschappelijke doelen en doelen per vereniging worden vanaf januari 2019 gerealiseerd. De verenigingen zijn klaar, hebben de organisaties staan en de middelen om de plannen te realiseren.

We hebben een padelbaan, een multibeachcourt gerealiseerd. Voor 2020 gaan we voor de realisatie van een jeu de boules baan en een beleefspeeltuin met fitnesstoestellen.

We zijn trots dat we een nieuwe toegangspoort en een kunstgrasveld hebben aangelegd.

Activiteitenkalender.

– Op dinsdag en vrijdag is er dagbesteding voor de deelnemers van Aveleijn

– Op dinsdag en donderdag is er ruimte voor de ouderen van de Noaberpoort om te koken, spelletjes te doen

– Op dinsdagochtend is er walking voetbal

– In februari starten we als Stichting, in samenwerking met de gemeente Haaksbergen, met deelnemers in de dagbesteding

– S’middags vanaf 15 uur is de sport BSO geopend

– Maandelijks komt zowel het AB als DB bij elkaar voor overleg en afstemming. 

Doel

 

We willen, samen met jou, een omgeving realiseren waar je gewoon kunt binnenlopen, welkom bent. Een plek waar je mensen ontmoet, lacht, een praatje maakt, lekker kunt sporten, ontspannen en inspannen.

Samen op pad naar een fraaie omgeving om te spelen, bewegen, leren en werken, recreëren en delen.

 Daarnaast zijn we van mening dat een ontmoetingspark een vorm is die een oplossing biedt voor een aantal aandachtspunten in de zorg. 

bijdragen

 

Wij vinden het waardevol om een omgeving te creëren waar mensen gewoon mogen zijn. Om daar voorzieningen te realiseren die dat mogelijk maken. 

Vindt je ons initiatief ook waardevol, je bent nieuwsgierig, je gewoon eens komen kijken. Je bent van harte welkom.

Wil je een steentje bijdragen, mail ons op info@ontmoetingsparkdegreune.nl 

partners

 

ontmoeten

 

samen

 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Nieuws

We zijn druk bezig en in 2020 willen het Ontmoetingspark de Greune verder ontwikkeld hebben met een beleefspeeltuin met fitnesstoestellen. Daarnaast zullen de jeu de boules banen in gebruik zijn. Hier zal ruimte zijn voor jong en oud en hebben we ook invulling gegeven aan dagbesteding in combinatie met leerwerkplekken.

Overzicht van het park

Overzicht van het park

Het wordt geweldig!

ONtmoetingspark de greune